JКП БРЕСТКОМ

Водоснабдевање

Изношење смећа

Ценовник услуга

Основна делатност:

Основна делатност ЈКП "БРЕСТКОМ" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде у Бачком Брестовцу. Редовно одржавање система за снабдевање водом се спроводи поштујући законске прописе из ове делатности и обухвата:

Споредне делатности:

Пословање предузећа је уређено у складу са следећим законским оквирима: