JКП БРЕСТКОМ

Водоснабдевање

Изношење смећа

Ценовник услуга

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У БАЧКОМ БРЕСТОВЦУ

Руководство Месне заједнице Бачки Брестовац је већ крајем шездесетих година прошлог века почело да размишља о водоснабдевању села. Личним средствима грађана Бачког Брестовца и самоорганизовањем, током 1972. године изграђен је месни водовод. У току наредних година, водоводна мрежа се унапређивала и константно проширивала тако да данас обухвата:

  • Црпну станицу водовода
  • Водоводну мрежу укупне дужине 35km
  • Три бунара дубине 115m

2005. године, као и многим насељеним местима у Војводини, и у Бачком Брестовцу је изграђена "Еко-чесма" Прилагођавајући се новим законским актима а на захтев грађана Бачког Брестовца, Скупштина општине Оџаци доноси одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "БРЕСТКОМ" Бачки Брестовац ради даљег унапређивања квалитета водоснабдевања.