Актуелности - Вести

Упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

Власници незаконито изграђене породичне куће или стана од 15. септембра могу да поднесу захтев за прикључење на струју, гас и воду за територију Општине Оџаци. Захтев се подноси на писарници Општинске управе Општине Оџаци, а рок за предају захтева истиче 15. октобра. Прикључење је могуће за само један објекат, односно један стан истог власника који се користи за становање, а власник може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу.
Влада Републике Србије – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је упутство за грађане за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру, које се може преузети и са сајта министарства www.mgsi.gov.rs.