1.       ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/4134

2.       ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/7092

3.       ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/11197

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2021- https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/16029,   НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ-ТАРУП СА РУКОМ

           https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/16225, НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

2022- https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/73886,  НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА,

2023- https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/148719,  НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ