БРЕСТКОМ

О нама...

          Јавно комунално предузеће "БРЕСТКОМ" Бачки Брестовац основала је скупштина општине Оџаци ради обављања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса, као незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа на територији, односно на делу територије општине Оџаци. ЈКП "БРЕСТКОМ" Бачки Брестовац се финансира делом из сопствених средстава, односно наплатом испоручених количина воде, наплатом услуга одржавања чистоће, наплатом услуга одржавања комуналних објеката (пијаце, капеле, гробља и депоније), наплатом погребних услуга али и услужним делатностима по ангажовању пре свега Општине Оџаци као оснивача.

Директор Јавног комуналног предузећа је дип.диз.мед. Вања Косовац, из Бачког Брестовца.