ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У БАЧКОМ БРЕСТОВЦУ

Руководство Месне заједнице Бачки Брестовац је већ крајем шездесетих година прошлог века почело да размишља о водоснабдевању села. Личним средствима грађана Бачког Брестовца и самоорганизовањем, током 1972. почео је са градњом и званично почео са радом 1974. године месни водовод. У току наредних година, водоводна мрежа се унапређивала и константно проширивала тако да данас обухвата:

  • Црпну станицу водовода
  • Водоводну мрежу укупне дужине 35km
  • Три бунара дубине 115m

2005. године, као и многим насељеним местима у Војводини, и у Бачком Брестовцу је изграђена "Еко-чесма". Прилагођавајући се новим законским актима, а на захтев грађана Бачког Брестовца, Скупштина општине Оџаци доноси Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Брестком" Бачки Брестовац која преузима управљање водоснабдевањем у насељеном месту ради даљег унапређивања квалитета дистрибуције воде.